לפרטים נוספים
160-2
דגם: 160-2
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
160-4
דגם: 160-4
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
160-5
דגם: 160-5
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
160-6
דגם: 160-6
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
170-1
דגם: 170-1
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
170-2
דגם: 170-2
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
170-3
דגם: 170-3
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
170-4
דגם: 170-4
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
170-6
דגם: 170-6
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
170-7
דגם: 170-7
שער נפחות באלומיניום
לפרטים נוספים>>